خبر مهم به سامانه خوش آمدید
جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

اخبار مدرسه

بیشتر

اردو کاخ سعد آباد
۱۴۶
۱
۰
۱۰ روز پیش
رویدادهای داخلی

اردو کاخ سعد آباد

فردا سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  اردوی تفریحی کاخ سعدآباد برای تمامی دانش آموزان برگزار می گردد.

اهدای کارنمای وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۵۶
۲
۰
۱۶ روز پیش
رویدادهای داخلی

اهدای کارنمای وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

جلسه ی ملاقات عمومی با معلم و اهدای کارنمای وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

آموزش زبان انگلیسی
۸۲
۰
۰
۱۹ روز پیش
رویدادهای داخلی

آموزش زبان انگلیسی

مطالعات نشان می دهد کسانی که قادر به صحبت به زبانی به جز زبان مادری خود هستند در بسیاری از مهارت ها

ادبیات کهن
۵۱
۰
۰
۱۹ روز پیش
رویدادهای داخلی

ادبیات کهن

بر هیچ کس پوشیده نیست که از میان همه ی نوشته های نیاکان ما ایرانیان که از دستبرد زمانه جان سالم بدر

پژوهش
۵۰
۰
۰
۱۹ روز پیش
رویدادهای داخلی

پژوهش

درک مفهوم پژوهش به نگرش ما از آموزش و دنیای پیرامون ما بر می گردد و بر اساس آن می شود تعاریف گوناگون

دیگر مطالب ویژه

بیشتر

آموزش زبان انگلیسی
۸۲
۰
۰
۱۹ روز پیش
رویدادهای داخلی

آموزش زبان انگلیسی

مطالعات نشان می دهد کسانی که قادر به صحبت به زبانی به جز زبان مادری خود هستند در بسیاری از مهارت ها

ادبیات کهن
۵۱
۰
۰
۱۹ روز پیش
رویدادهای داخلی

ادبیات کهن

بر هیچ کس پوشیده نیست که از میان همه ی نوشته های نیاکان ما ایرانیان که از دستبرد زمانه جان سالم بدر

پژوهش
۵۰
۰
۰
۱۹ روز پیش
رویدادهای داخلی

پژوهش

درک مفهوم پژوهش به نگرش ما از آموزش و دنیای پیرامون ما بر می گردد و بر اساس آن می شود تعاریف گوناگون

هنر
۴۶
۰
۰
۱۹ روز پیش
رویدادهای داخلی

هنر

هنر، دست یافتن بر رویدادهای درون و بی ریا به نمایش گذاشتن آن هاست. هنر نمودی از درون هنرمند است و هن

تربیت بدنی(کاکرون)
۳۰
۰
۱۰
۱۹ روز پیش
رویدادهای داخلی

تربیت بدنی(کاکرون)

رشد کودک دارای ابعاد چندگانه و درهم تنیده ای چون رشد حرکتی، رشد اجتماعی، رشد شناختی، رشد عاطفی و ...

دختران