رویدادهای داخلی

ادبیات کهن


خلاصه :

بر هیچ کس پوشیده نیست که از میان همه ی نوشته های نیاکان ما ایرانیان که از دستبرد زمانه جان سالم بدر برده و به دست ما رسیده است

هیچ نوشته ای اهمیت شاهنامه ی فردوسی را در شناخت تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر و آیین های باستان ایران و زبان و ادب فارسی و هویت ملی ما را ندارد.

دبستان ایران دخت تلاش کرده است تا این شرایط را برای دخترانمان فراهم کند تا در " کلاس ادبیات کهن" با ادبیات زیبای سرزمینمان ایران بیشتر آشنا شوند.

از همین رو در کلاس ادبیات کهن، شاهنامه خوانی، حافظ خوانی، آشنایی با داستان های بوستان و گلستان سعدی، آشنایی با داستان ها و جشن های اساطیری، آشنایی با فرهنگ ایرانی به همراه نمایش و تفکر خلاق اجرا خواهد شد تا ضمن تقویت مهارت روان خوانی، فن بیان و زیبا صحبت کردن، افزایش گنجینه ی لغات و درک معانی و شخصیت پردازی به افزایش اعتماد به نفس در فرزندانمان اهتمام ورزیم.

عزیزان جان! به این امید که استوار گام برداریم و در این سرزمین پر احساس؛ آگاهی را فریاد زنیم که آگاهی، صدای فرهنگ اساطیر ماست.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران