رویدادهای داخلی

هنر


خلاصه :

هنر، دست یافتن بر رویدادهای درون و بی ریا به نمایش گذاشتن آن هاست. هنر نمودی از درون هنرمند است و هنرمند چیزی از خود را در زمان معین جاودان می سازد .

بنابراین ماشینیسم اجتماع کنونی که سعی دارد همه افراد بشر را به یک الگوی خاص درآورد، دیگر مورد قبول نمی باشد.

هنر تنها راه دوام آوردن در زندگی است و مفهوم زیبایی و هنر پیوندی دیرینه داشته اند و از آنجا که زیبایی از آن زندگی است، دریافت زندگی، دریافت هنر است و هنر هرگز از حیات جداشدنی نیست.

هنر مسکن دنیای مدرن است و بچه ها بهترین و صادق ترین هنرمندان جهانند و لذا کمک به شکوفایی استعدادها و پرورش خلاقیت آن ها، مسئولیت سنگینی است که به عهده ما معلمان و تسهیلگران هنر می باشد.

در دبستان ایران دخت تلاش می کنیم که با دانش و آگاهی در این راه گام برداشته و راهنمای خوبی برای کودکان ایران عزیز باشیم.

سرفصل های آموزش هنر در پایه های اول و دوم:

  - آشنایی با مفاهیم نقطه، خط، اشکال هندسی و رنگ

  - آشنایی با هنر محیطی، هنر سفالگری و تکنیک کلاژ

  - نقاشی بر اساس قصه گویی و موسیقی و خلاقیت و تاریخ هنر

  - تجربه کار با گواش، آبرنگ، پاستل روغنی و مدادرنگی

  -آشنایی با طراحی و نقاشی حروف الفبا (پایه دوم)

سرفصل های آموزش هنر در پایه های سوم، چهارم :

  - تجربه کار با گواش، آبرنگ، پاستل روغنی و مدادرنگی

  - آشنایی با دایره رنگ ها، رنگ های مکمل و تنالیته های رنگی

  - آشنایی با مشاهیر نقاشی و آثار شاخص آن ها

  - تجربه آشپزی و دوخت و دوز

  - خوشنویسی شامل حروف، کلمات، سطرنویسی، کتابت و ...

سرفصل های آموزش هنر در پایه پنجم :

  - خوشنویسی شامل حروف، کلمات، سطرنویسی، کتابت و ...

  - تجربه ی کار با گواش، آبرنگ، پاستل روغنی و مدادرنگی

  - آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی شامل رنگ شناسی، پرسپکتیو، نور وسایه و ...

  - آشنایی با مکاتب هنری و تاریخ هنر

  -آشنایی با هنرمندان و آثار شاخص آن ها

دوشتون دارم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ ماه پیش
عالی است

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران