رویدادهای داخلی

هنر


خلاصه :

هنر، دست یافتن بر رویدادهای درون و بی ریا به نمایش گذاشتن آن هاست. هنر نمودی از درون هنرمند است و هنرمند چیزی از خود را در زمان معین جاودان می سازد .

بنابراین ماشینیسم اجتماع کنونی که سعی دارد همه افراد بشر را به یک الگوی خاص درآورد، دیگر مورد قبول نمی باشد.

هنر تنها راه دوام آوردن در زندگی است و مفهوم زیبایی و هنر پیوندی دیرینه داشته اند و از آنجا که زیبایی از آن زندگی است، دریافت زندگی، دریافت هنر است و هنر هرگز از حیات جداشدنی نیست.

هنر مسکن دنیای مدرن است و بچه ها بهترین و صادق ترین هنرمندان جهانند و لذا کمک به شکوفایی استعدادها و پرورش خلاقیت آن ها، مسئولیت سنگینی است که به عهده ما معلمان و تسهیلگران هنر می باشد.

در دبستان ایران دخت تلاش می کنیم که با دانش و آگاهی در این راه گام برداشته و راهنمای خوبی برای کودکان ایران عزیز باشیم.

سرفصل های آموزش هنر در پایه های اول و دوم:

  - آشنایی با مفاهیم نقطه، خط، اشکال هندسی و رنگ

  - آشنایی با هنر محیطی، هنر سفالگری و تکنیک کلاژ

  - نقاشی بر اساس قصه گویی و موسیقی و خلاقیت و تاریخ هنر

  - تجربه کار با گواش، آبرنگ، پاستل روغنی و مدادرنگی

  -آشنایی با طراحی و نقاشی حروف الفبا (پایه دوم)

سرفصل های آموزش هنر در پایه های سوم، چهارم :

  - تجربه کار با گواش، آبرنگ، پاستل روغنی و مدادرنگی

  - آشنایی با دایره رنگ ها، رنگ های مکمل و تنالیته های رنگی

  - آشنایی با مشاهیر نقاشی و آثار شاخص آن ها

  - تجربه آشپزی و دوخت و دوز

  - خوشنویسی شامل حروف، کلمات، سطرنویسی، کتابت و ...

سرفصل های آموزش هنر در پایه پنجم :

  - خوشنویسی شامل حروف، کلمات، سطرنویسی، کتابت و ...

  - تجربه ی کار با گواش، آبرنگ، پاستل روغنی و مدادرنگی

  - آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی شامل رنگ شناسی، پرسپکتیو، نور وسایه و ...

  - آشنایی با مکاتب هنری و تاریخ هنر

  -آشنایی با هنرمندان و آثار شاخص آن ها

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران