رویدادهای داخلی

آموزش مهارت های زندگی


خلاصه :

مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم ریشه یافته و بالنده می شوند.

مهارت های زندگی، مجموعه ای از مهارت ها و شایستگی های فردی و گروهی هستند که افراد برای زیستن در عصر جدید به آن نیاز دارند. آموختن همدلی، ایجاد ارتباط موثر، داشتن خلاقیت، کنترل هیجان، توانایی حل مسئله و شناخت ویژگی های خود به آموزش و تمرین نیاز دارد. و زمانی که این آموزش ها از دوران کودکی آغاز شوند، در تصمیم گیری های زندگی، انجام مسئولیت های اجتماعی و حل تعارضات و کشمکش ها بدون آسیب به خود و دیگران، موثر خواهند بود در همین راستا علاوه بر افزایش سلامت روانی و اجتماعی افراد، باعث غنای روابط انسانی و ارتقای رفتارهای سالم در سطح جامعه نیز خواهد شد.

دبستان ایران دخت تلاش می کند تا در کلاس مهارت های زندگی با بهره جستن از نیروهای متخصص و بکارگیری روش های نوین به این مهم اهتمام ورزد و توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت را به گونه ای فراهم آورد دختران این مجموعه بتوانند با ضروریات و چالش های زندگی روزمره ی خود کنار بیایند.

۴ ماه پیش
خیلی خوب است

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران