رویدادهای داخلی

آموزش مهارت های زندگی


خلاصه :

مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم ریشه یافته و بالنده می شوند.

مهارت های زندگی، مجموعه ای از مهارت ها و شایستگی های فردی و گروهی هستند که افراد برای زیستن در عصر جدید به آن نیاز دارند. آموختن همدلی، ایجاد ارتباط موثر، داشتن خلاقیت، کنترل هیجان، توانایی حل مسئله و شناخت ویژگی های خود به آموزش و تمرین نیاز دارد. و زمانی که این آموزش ها از دوران کودکی آغاز شوند، در تصمیم گیری های زندگی، انجام مسئولیت های اجتماعی و حل تعارضات و کشمکش ها بدون آسیب به خود و دیگران، موثر خواهند بود در همین راستا علاوه بر افزایش سلامت روانی و اجتماعی افراد، باعث غنای روابط انسانی و ارتقای رفتارهای سالم در سطح جامعه نیز خواهد شد.

دبستان ایران دخت تلاش می کند تا در کلاس مهارت های زندگی با بهره جستن از نیروهای متخصص و بکارگیری روش های نوین به این مهم اهتمام ورزد و توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت را به گونه ای فراهم آورد دختران این مجموعه بتوانند با ضروریات و چالش های زندگی روزمره ی خود کنار بیایند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران