رویدادهای داخلی

فعالیت های مشاوره ای


خلاصه :

فعالیت های مشاوره ای دوره ی ابتدایی،درحمایت از نگرش ها و دیدگاه های شخصی دانش آموزان نسبت به مدرسه، استعدادهای خود،  همسالان، گروه های  اجتماعی  دنیای  اطراف  خود و ارتباط سازنده  با والدینشان، بسیار مهم است

در این دوره رشدی،

دانش آموزان اصول تعامل و همکاری، اجتماعی شدن، برای تبدیل به بزرگسال سالم و بسیاری موارد دیگر را می آموزند.

در این مرحله از زندگی کودکان، از خدمات پیشگیرانه و مداخله در راستای ارتقای مهارت های تحصیلی مثبت، آگاهی شغلی و رشد عاطفی-اجتماعی کودک بهره برده و مهارت هایی که دانش آموزان برای شایستگی و افزایش اعتماد به نفس خود نیاز داشته باشند را به کودکان آموزش می دهند که درس مهارت های زندگی در همین راستا تدوین و برنامه ریزی شده است.

هدف اصلی مشاوره در دبستان غیردولتی ایران دخت، حرکت به سمت مدرسه کیفی بوده تا به عنوان مکانی امن برای رشد آنان از سنین پایین تر، کشف استعدادها و توانایی های دلبندان خود را فراهم نماید.

سایر فعالیت ها به شرح ذیل ارائه می گردد:

  1. مشاوره های فردی و گروهی با دانش آموزان
  2. نشست ها و جلسات مشاوره خانوادگی به صورت داوطلبانه و یا دعوت از سوی مدرسه
  3. برگزاری جلسات، کارگاه های هم اندیشی و دانش افزایی برای اولیا، دانش آموزان، کارکنان و معلمان
  4. شناسایی دانش آموزان نیازمند به خدمات مشاوره ای و تصمیمات لازم در این زمینه در شورای مدرسه
  5. سازماندهی اهداف مشاوره دوره ابتدایی متناسب با ساز و کارهای علمی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران