درباره ما

درباره ما

ایران‌دخت

_

آرامش، نشاط و تحصیل در فضایی مجهز به امکانات مناسب جهت اعتلای فکری و جسمی دختران ایران

  • پیش دبستانی
  • دبستان دوره اول
  • دبستان دوره دوم
37

سال تجربه
تعهد و اصالت

ایران دخت

کادر مدرسه

_

فاطمه سعیدی

مدیر و موسس

کتایون شکوری

معاون دوره اول ابتدایی

نازنین زارع

معاون دوره دوم ابتدایی