کامپیوتر و فناوری

کامپیوتر و فناوری

کامپیوتر و فناوری

از مهم‌ترین مواردی که امروزه باید در برنامه آموزشی مدارس قرار گیرد، آشنایی با کامپیوتر و نحوه استفاده درست از آن است. در ایران دخت دانش آموزان به خوبی با کامپیوتر و فناوری‌های مربوط به آن اشنا خواهند شد.