پژوهش

پژوهش

تحقیق و پژوهش

یکی از موارد مهمی که دانش‌آموزان در طول تحصیل باید فرا بگیرند، نحوه صحیح پژوهش است. آشنایی با منابع علمی معتبر و نحوه صحیح استفاده از آن‌ها از موارد مهمی است که باید در برنامه تحصیلی دانش آموزان لحاظ شود.