Loading...

برنامه سالم غذایی


تغذیه کودکان در مدرسه اهمیت بالایی دارد. از این رو ما برای دانش آموزان برنامه غذایی زیر نظر مشاور متخصص تغذیه درنظر گرفته ایم و برنامه ناهار و میان وعده دانش آموزان کاملا اصولی تنظیم و اجرا می‌شود.