Loading...

تحقیق و پژوهش


یکی از موارد مهمی که دانش‌آموزان در طول تحصیل باید فرا بگیرند، نحوه صحیح پژوهش است. آشنایی با منابع علمی معتبر و نحوه صحیح استفاده از آن‌ها از موارد مهمی است که باید در برنامه تحصیلی دانش آموزان لحاظ شود.