Loading...

مشاوره


مشاوره مادر و کودک از خدمات منحصر به فرد ایران‌دخت بوده که برای کمک به پیشرفت دانش آموزان از نظر تحصیلی و پرورش شخصیت آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.