Loading...

زبان‌های خارجی


آشنایی با زبان دوم برای دانش آموزان از سنین پایین بسیار هم است. ایران دخت شرایط یادگیری زبان دوم را بهترین اساتید فراهم کرده است.

  • روسی
  • فرانسوی