Loading...

آموزش


آموزش در کنار بها دادن به پرورش و رشد شخصیتی دانش‌آموزان از ویژگی های مهم ایران‌دخت است.

کادر متخصص و مجرب

استخدام کادر آموزشی مجرب و متعهد 

استفاده از تکنولوژی‌های نوین در تدریس

به کار گرفتن انواع متدهای نوین در تدریس

امکانات آموزشی و ورزشی پیشرفته

آزمایشگاه‌های پیشرفته و ورزشگاه‌ اختصاصی برای دانش آموزان